Sliping av gammel Merbau parkett, før lakking.

/Sliping av gammel Merbau parkett, før lakking.